Amanida d'arròs salvatge/ Ensalada de arroz salvaje/ Wild rice salad/ Salada de arroz selvagem


- Barrejar arròs salvatge cuit amb una mica de blat de moro cuit. Adornar amb uns tomàquets cirerols tallats i afegir salsa de iogurt.

- Mezclar arroz salvaje cocido con maíz cocido. Adornar con unos tomates cherry cortados y añadir salsa de yoghourt.

- Mix boiled wild rice with a little of boiled corn. Decorate with some cut cherry tomatoes and add yoghourt sauce.

- Misiturar arroz selvagem cozinhado com milho cozinhado. Decorar com uns tomates cherry cortados e adicionar molho de iogurte.