Uramaki (I): tonyina / atún / tuna / atum- Netejar l'arròs (500 g) amb diverses aigües fins que l'aigua sigui clara. Cobrir amb aigua i deixar 20 minuts. Posar l'arròs amb 400 ml d'aigua i posar a bollir. Quan comenci a bollir baixar el foc al mínim. Quan no quedi aigua apagar el foc i posar una barreja de tres cullerades de vinagre d'arròs amb tres de sucre. Amb les mans humides, posar una capa d'arrós sobre l'alga nori. Posar film alimentari per sobre i donar la volta. Sobre l'alga posar una barra de tonyina. Enrotllar, passar per sèsam i tallar en trossos.

- Limpiar el arroz (500 g) con diversas aguas hasta que el agua sea clara. Cubrir con agua y dejar 20 minutos. Poner el arroz con 400 ml de agua y llevar a hervir. Cuando comience la ebullición, bajar el fuego al mínimo. Cuando no quede agua, apagar el fuego y añadir una mezcla de tres cucharadas de vinagre de arroz con tres de azúcar. Con las manos húmedas, poner una capa de arroz sobre tres cuartos de alga nori y una barra de ensalada de atún (mezclar atún en conserva y salsa mayonesa). Enrollar y cortar en pedazos.

- Clean the rice (500 g) with some waters till water be clear. Then cover it with water for 20 minutes. Later add rice with 400 ml of water and put to boil. When it begins to boil, low fire till minimum. When there is no water, put out from fire and add a mixture of trhee soup-spoons of rice vinegar with three soup-spoons of sugar. With wet hands put a layer of rice on three quarters of nori seaweed and a bar of tuna salad (mix canned tuna and maionaisse sauce). Roll and cut in pieces.

- Lavar o arroz (500 g) com alguns aguas até o água estiver clara. Então cobrir o arroz com água por uns 20 minutos. Depois adicionar o arroz a 400 ml de agua e levar a ferver. Quando começar a ferver, baixar o fogo até o mínimo. Quando não tiver água, tirar fora do fogo e adicionar uma mistura de três colheres grandes de vinagre de arroz com três colheres grandes de açúcar. Com as mãos humidas por uma capa de arroz sobre três quartos de alga nori e uma barra de salada de atum (misturando atum em conserva e molho maionese). Enrolar e cortar em pedaços.

Dürum: pollastre / pollo / chicken / frango


- Tallar un pit de pollastre a tires i barrejar-lo amb una cullerada gran de ras el-hanout i dues d'oli. Deixar entre 30 i 60 minuts. Fregir el pollastre amb l'oli en què ha estat. Sobre un pa pla estil "tortilla" afegir una mica d'enciams tallats fins, tomàquet i ceba tallats ben petits, dues cullerades d'hummus i el pollastre. Enrotllar. Daurar el farcellet sobre una planxa pels dos costats.

 - Cortar una pechuga de pollo en tirar y mezclarlas con una cucharada de ras el-hanout y dos cucharadas de aceite. Dejar entre 30 y 60 minutos. Freir el pollo en el aceite en el que ha estado. Sobre un pan plano estilo "tortilla" añadir un poco de lechugas de diferentes tipos cortadas finas, tomate y cebolla cortados bien pequeños, dos cucharadas de hummus y el pollo. Enrollar. Dorar el paquete sobre una plancha por ambos lados.

- Cut a chicken breast in stripes and mis it with a soup spoon of ras el-hanout and two of oil. Let it in between 30 and 60 minutes. Fry the chicken with the oil it was in. On a flat bread as a "tortilla" add a little bit of different lettuces cut thin, tomato and onion cut little, two hummus soup spoons and chicken. Roll it. Toast the pack over a grill for both sides.

- Cortar um peito de frango a tiras e misturar com uma colher grande de ras el-hanout e duas de azeite. Deixar entre 30 e 60 minutos. Fritar o frango no azeite onde ficou. Sobre um pão plano estilo "tortilla" adicionar um pouco de alfaces de diferentes tipos cortados finos, tomate e cebola cortados bem pequenos, duas colheres grandes de hummus e o frango. Enrolar. Esquentar o pacote numa grelhadeira pelos dois lados.

Panna Cotta i gema / Panna Cotta y yema / Panna Cotta and yolk cream / Panna Cotta e gema


- Preparar la Panna Cotta posant al foc 500 ml de nata amb 5 cullerades de sucre i mitja vainilla. Quan estigui a punt de bollir, apagar. Després de dos minuts afegir 6 fulles de gelatina remullades. Colar i posar en gots. Quan estigui freda, posar una mica de gema clara per sobre, sucre i cremar.

- Preparar la Panna Cotta poniendo al fuego 500 ml de nata con 5 cucharadas de azúcar y media vaina de vainilla. Cuando esté a punto de hervir, apagar. Después de dos minutos añadir 6 hojas de gelatina remojadas. Colar y poner en vasos. Cuando esté fría, poner un poco de yema clara por encima, azúcar y quemar.

- Cook the Panna Cotta putting to heat 500 ml of cream with 5 soup-spoons of sugar and half a vanilla. When it is close to boil, put out of fire. After two minutes, add 6 wet sheets of jelly. Strain and put in glasses. When it is cold, put a bit of yolk cream on the top, sugar and burn it.

- Preparar a Panna Cotta colocando no fogo 500 ml de creme com 5 colheres grandes de açúcar e meia baunilha. Quando estiver a punto de ferver, tirar do fogo. Depois de 2 minutos, adicionar 6 folhas de geleia em molho. Coar e pôr em copos. Quando estiver frio, colocar por acima gema clara, açúcar e queimar.