Tataki (I): tonyina / atún / tuna / atum


- Tallar trossos de llom de tonyina en forma de lingot de uns dos o tres centímetres cada costat. Introduir els lingots en una marinada (per cada mig got de salsa de soja, un quart de got de vinagre d'arròs i dues cullerades petites de gingebre ratllat) que els ha de cobrir o, com a mínim, arribar a la meitat de l'alçada. Passades dues hores, treure els lingots de la marinada, assecar-los una mica i passar-los per sèsam. Posar els lingots a una planxa ben calenta uns vint segons per cada costat. Treure'ls i fer talls fins quan estiguin atemperats.

- Cortar trozos de lomo de atún en forma de lingote de unos dos o tres centímetros de cada lado. Introducir los lingotes en una marinada (por cada medio vaso de salsa de soja, un cuarto de vaso de vinagre de arroz y dos cucharadas pequeñas de jengibre rallado) que los tiene que cubrir o, como mínimo, llegar a la mitad de la altura. Pasadas dos horas, quitar los lingotes de la marinada, secarlos un poco y pasarlos por sésamo. Poner los lingotes en una plancha bien caliente unos veinte segundos por cada lado. Sacarlos y cortarlos finos cuando estén templados.

- Cut pieces of tuna fillet with the shape of bricks with a size of two or three centimetres each side. Put the bricks into a marinade (for every half glass of soy sauce, a quarter glass of rice vinegar and two tea-spoons of grated ginger) that has to cover them or, at least, reach the half part. After two hours, put out the bricks from the marinade, dry them a bit and pass them by sesame seeds. Put the bricks on a hot grill around twenty seconds per side. Put them out and cut them when they be lukewarm.

- Cortar pedaços de lombo de atum em forma de lingote duns dois ou três centímetros de lado. Introduzir os lingotes numa marinada (por cada meio copo de molho shoyu, um quarto de copo de vinagre de arroz e duas colheres pequenas de gengibre ralado) que tem que cobrir completamente ou, pelo menos, chegar à metade. Depois de duas horas, retirar os lingotes, secá-los um pouco e pasá-los por sementes de gergelim. Pôr os lingotes numa grelhadeira bem quente uns vinte segundos por cada lado. Retirar e cortar fino quando estiverem mornos.

Uramaki (I): tonyina / atún / tuna / atum- Netejar l'arròs (500 g) amb diverses aigües fins que l'aigua sigui clara. Cobrir amb aigua i deixar 20 minuts. Posar l'arròs amb 400 ml d'aigua i posar a bollir. Quan comenci a bollir baixar el foc al mínim. Quan no quedi aigua apagar el foc i posar una barreja de tres cullerades de vinagre d'arròs amb tres de sucre. Amb les mans humides, posar una capa d'arrós sobre l'alga nori. Posar film alimentari per sobre i donar la volta. Sobre l'alga posar una barra de tonyina. Enrotllar, passar per sèsam i tallar en trossos.

- Limpiar el arroz (500 g) con diversas aguas hasta que el agua sea clara. Cubrir con agua y dejar 20 minutos. Poner el arroz con 400 ml de agua y llevar a hervir. Cuando comience la ebullición, bajar el fuego al mínimo. Cuando no quede agua, apagar el fuego y añadir una mezcla de tres cucharadas de vinagre de arroz con tres de azúcar. Con las manos húmedas, poner una capa de arroz sobre tres cuartos de alga nori y una barra de ensalada de atún (mezclar atún en conserva y salsa mayonesa). Enrollar y cortar en pedazos.

- Clean the rice (500 g) with some waters till water be clear. Then cover it with water for 20 minutes. Later add rice with 400 ml of water and put to boil. When it begins to boil, low fire till minimum. When there is no water, put out from fire and add a mixture of trhee soup-spoons of rice vinegar with three soup-spoons of sugar. With wet hands put a layer of rice on three quarters of nori seaweed and a bar of tuna salad (mix canned tuna and maionaisse sauce). Roll and cut in pieces.

- Lavar o arroz (500 g) com alguns aguas até o água estiver clara. Então cobrir o arroz com água por uns 20 minutos. Depois adicionar o arroz a 400 ml de agua e levar a ferver. Quando começar a ferver, baixar o fogo até o mínimo. Quando não tiver água, tirar fora do fogo e adicionar uma mistura de três colheres grandes de vinagre de arroz com três colheres grandes de açúcar. Com as mãos humidas por uma capa de arroz sobre três quartos de alga nori e uma barra de salada de atum (misturando atum em conserva e molho maionese). Enrolar e cortar em pedaços.

Dürum: pollastre / pollo / chicken / frango


- Tallar un pit de pollastre a tires i barrejar-lo amb una cullerada gran de ras el-hanout i dues d'oli. Deixar entre 30 i 60 minuts. Fregir el pollastre amb l'oli en què ha estat. Sobre un pa pla estil "tortilla" afegir una mica d'enciams tallats fins, tomàquet i ceba tallats ben petits, dues cullerades d'hummus i el pollastre. Enrotllar. Daurar el farcellet sobre una planxa pels dos costats.

 - Cortar una pechuga de pollo en tirar y mezclarlas con una cucharada de ras el-hanout y dos cucharadas de aceite. Dejar entre 30 y 60 minutos. Freir el pollo en el aceite en el que ha estado. Sobre un pan plano estilo "tortilla" añadir un poco de lechugas de diferentes tipos cortadas finas, tomate y cebolla cortados bien pequeños, dos cucharadas de hummus y el pollo. Enrollar. Dorar el paquete sobre una plancha por ambos lados.

- Cut a chicken breast in stripes and mis it with a soup spoon of ras el-hanout and two of oil. Let it in between 30 and 60 minutes. Fry the chicken with the oil it was in. On a flat bread as a "tortilla" add a little bit of different lettuces cut thin, tomato and onion cut little, two hummus soup spoons and chicken. Roll it. Toast the pack over a grill for both sides.

- Cortar um peito de frango a tiras e misturar com uma colher grande de ras el-hanout e duas de azeite. Deixar entre 30 e 60 minutos. Fritar o frango no azeite onde ficou. Sobre um pão plano estilo "tortilla" adicionar um pouco de alfaces de diferentes tipos cortados finos, tomate e cebola cortados bem pequenos, duas colheres grandes de hummus e o frango. Enrolar. Esquentar o pacote numa grelhadeira pelos dois lados.