Capelletti amb salsa de verdures/ Cappelletti con salsa de verduras/ Capelletti with vegetables sauce/ Cappelletti com molho de verduras


- Fregir en oli (no massa), tres dents d'all sense pelar, una ceba grans tallada a trossos petits, i un pebrot verd i mig vermell tallats a trossos petits. Quan estiguin les verdures mig cuites afegir mitja albergínia gran i un carbassó tallats a trossos petits, 800 g de tomàquet triturat, sal i pebre negre. Deixar coure tot junt. Afegir la salsa als Cappelletti.

- Freir en aceite (no demasiado), tres dientes de ajo sin pelar, una cebolla grande cortada a trozos pequeños, y un pimiento verde y medio rojo cortados a trozos pequeños. Cuando las verduras estén medio cocidas añadir media berenjena grande y un calabacín cortados a trozos pequeños, 800 g de tomate triturado, sal y pimienta negra. Dejar cocer todo junto. Añadir la salsa a los Cappelletti.

- Fry in oil (not much), three garlic cloves without peeling, one big onions cut in little pieces, and one green pepper and a half big red pepper cut in little pieces. When vegetables are half cooked, add half big aubergine and one courgette, 800 g of grinded tomato, salt and black pepper. Let it cook together. Add the sauce to Cappelletti.

- Fritar em azeite (não muito), três dentes de alho sem pelar, uma cebolha grande cortada em pedaços pequenos, e um pimento verde e meio pimento vermelho cortados em pedaços pequenos. Quando as verduras estiverem meio cozinhadas, adicionar meia berinjela grande e um abrobinha e cortados em pedaços pequenos, 800 g de tomate triturado, sal e pimenta do reinho. Deixar cozinhar todo junto. Adicionar o molho aos Cappelletti.