Gelat de nata i pinyons/ Helado de nata y piñones/ Cream and pine seeds ice-cream/ Sorvete de creme e pinhões


- Batre 400 ml de nata amb 3 cullerades de xucre fins muntar-la. Afegir tres cullerades de pinyons i barrejar suaument. Posar-la al congelador. Quan estigui gelada, passar-la pel la batedora.

- Batir 400 ml de nata con 3 cucharadas de azúcar hasta montarla. Añadir tres cucharadas de piñones y mezclar suavemente. Ponerla en el congelador. Cuando esté helada, pasarla por la batidora.

- Whip 400 ml of cream with 3 soup-spoons of sugar. Add three soup-spoons of pine seeds and mix softly. Put in the freezer. When it is frozen, pass it by the mixer.

- Bater 400 ml de creme com 3 colheres grandes de açúcar. Adicionar três colheres grandes de pinhões e misturar levemente. Por no congelador. Quando estiver congelada, passá-la pelo batidor.