Truita de carbassó/ Tortilla de calabacín/ Courgettes omelette/ Omelete de abobrinha


- Fregir tres carbassons mitjans en dues cullerades d'oli amb una mica de sal i pebre negre. Un cop fregit barrejat amb cinc ous batuts i fer la truita en una paella calent.
- Freir tres calabacines medianos en dos cucharadas de aceite con un poco de sal y pimienta negra. Una vez fritos, mezclar con cinco huevos batidos y hacer la tortilla en una sartén caliente.
- Fry three medium cougettes in two soup-spoons of oil and a little bit of salt and black pepper. Once fried, mix with five shacked eggs and make the omelette in a hot frying pan.
- Fritar três abobrinhas medias em duas colheres grandes de òleo com um pouco de sal e pimenta do reino. Uma vez fritado, misturar com cinco ovos batidos e fazer a omelete numa padela quente.