Horiatiki


- Tallar un cogombre, mig pebre verd (o vermell) i una ceba mitjana a talls fins. Afegir un tomàquet gros tallat en trossos mitjans o un grapat de tomàquets cirerols. Afegir uns daus de formatge Feta, unes olives i amanir amb oli, sal, orenga i, si es vol, una mica de vinagre.

- Cortar un pepino, medio pimiento verde (o rojo) y una cebolla mediana en cortes finos. Añadir un tomate grande cortado en pedazos medianos o un puñado de tomates cherry. Añadir unos dados de queso Feta, unas aceitunas y aliñar con aceite, sal, oregano y, si se quiere, un poco de vinagre.

- Cut in thin slices a cucumber, half a green pepper (or red pepper) and a medium onion. Add a big tomato cut in medium pieces or a handful of cherry tomatoes. Add some dices of Feta cheese, olives and dress with salt, oregano and, if you want, a little bit of vinegar.

- Cortar em cortes finos um pepino, meio pimentão verde (ou vermelho) e uma cebola media. Adicionar um tomate grande cortado em pedaços médios ou um punhado de tomate cherry. Adicionar uns dados de queijo Feta, aceitonas e temperar com sal, orêgano e, se quiser, um pouco de vinagre.

1 comentari:

Matilda's Dreams ha dit...

ei, molt bona pinta, la provarem...!! Gràcies!!