Parfait de iogurt i maduixes / Parfait de yogurt y fresas / Yoghourt and strawberries parfait / Parfait de iogurte e morango- En una copa posar una capa de melmelada de maduixes. Continuar amb una capa de iogurt, una de maduixes tallades ben petites, una de galeta triturada, una altra de maduixes, una altra de iogurt i acabar amb maduixes amb una mica de galeta.

- En una copa poner una capa de mermelada de fresas. Continuar con una capa de yogurt, una de fresas cortadas muy pequeñas, una de galletas trituradas, otra de fresas, otra de yogurt y terminar con fresas con un poco de galleta.

- In a cup put a layer of strawberry jam. Continue with one layer of yoghourt, one of small cut strawberries, one of smashed cookies, another one of strawberries, another one of yoghourt and finish with strawberries with cookies.

- Num copo, pôr uma camade de geleia de morango. Continuar com uma camada de iogurte, uma de morango cortado bem pequeno, uma de bolacha triturada, outra de morango, outra de iogurte e terminar com morango com bolacha.