Crema de iogurt i mango/ Crema de youghourt y mango/ Youghourt and mango cream/ Creme de iogurte e mango


- Triturar dos iogurts grecs amb un mango i quatre cullerades petites de sucre. Servir ben fred.

- Triturar dos yogourts griegos con un mango y cuatro cucharaditas pequeñas de azúcar. Servir bien frío.

- Grind two greek youghourts with a mango and four tea-spoons of sugar. Serve quite cold.

- Triturar dois iougurtes gregos com um mango e quatro colhers pequenas de açúcar. Servir bem frio.