Coulis de mango / Mango coulis / Coulis de manga


- Tallar mango a trossos petits. Posar aigua (dos terços de la quantitat de mango) i sucre (un terç de la quantitat de mango). Bullir. Quan el mango estigui bollit, triturar.

- Cortar mango a trozos pequeños. Poner agua (dos tercios de la cantidad de mango) y azúcar (un tercio de la cantidad de mango). Hervir. Cuando el mango esté hervido,triturar.

- Cut the mango in small pieces. Add water (two thirds of mango quantity) and sugar (one third of mango quantity). Boil. When mango is cooked, grind.

- Cortar uma manga pequena. Adicionar agua (dois terços da cantidade de manga) e açúcar (um terço de cantidade de manga). Ferver. Quando a manga estiver cocinhada, triturar.