Lassanya de ceps/ Lasaña de boletos edulis/ Boletus edulis lasagna/ Lasanha de boletos edulis- Fregir una ceba tendra gran tallada ben petita en quatre cullerades d'oli de ceps. Després, afegir dues dents d'all tallades ben petites amb dues cullerades de julivert tallat ben petit i tres ceps grans tallats a dauets. Quan el cep estigui fregit, afegir un got de vi blanc. Quan el vi s'hagi reduït, afegir 350 g de tomàquet triturat, sal i pebre negre. Deixar reduir. Amb aquesta preparació muntar la lassanya alternant capes de pasta i de preparació. Cobrir amb beixamel lleugera, formatge ratllat i posar al forn.

- Freir una cebolleta grande cortada muy pequeña en cuatro cucharadas de aceite de boletos edulis. Después, añadir dos dientes de ajo cortados bien pequeño con dos cucharadas de perejil cortado muy pequeño y tres boletos edulis grandes cortados a daditos. Cuando el boleto esté frito, añadir un vaso de vino blanco. Cuando el vino se haya reducido, añadir 350 g de tomate triturado, sal y pimenta negra. Dejar reducir. Con esta preparación, montar la lasaña alternando capas de pasta y de preparación. Cubrir con bechamel ligera, queso rallado y poner en el horno.

- Fry a big sping onion cut tiny in four soup-spoons of boletus edulis oil. Later, add two garlic cloves cut tiny with two soup-spoons of parsley cut tiny and three big boletus edulis cut in dices. When boletus is fried, add a glass of white wine. When wine is reduced, add 350 g og grinded tomato, salt and black pepper. Let reduce. With this preparation, built the lasagna alternating layers of pasta with layers of preparation. Cover with liquid bechamel sauce, grated cheese and put in the oven.

- Fritar una cebolinha grande em quatro colheres grandes de azeite de boletos edulis. Depois, adicionar dois dentes de alho cortados bem pequenos com dois colheres grandes de salsinha cortada bem pequena e três boletos edulis grandes cortados em dadinhos. Quando os boletos estiverem cozinhados, adicionar um copo de vinho branco. Quando o vinho estiver reduzido, adicionar 350 g de tomate triturado, sal e pimenta do reino. Deixar reduzir. Com esta preparação, montar a lasanha alternando capas de pasta com capas de preparação. Cobrir com molho bechamel leve, queijo ralado e por no forno.