Gelat de Ricotta i mel/ Helado de Ricotta y miel/ Ricotta and honey ice-cream/ Sorbete de Ricotta e mel


- Batre 150 ml de nata amb 220 g de Ricotta fins semimuntar-la. Posar-la al congelador. Quan estigui gelada, passar-la pel la batedora. Servir amb mel per sobre.
- Batir 150 ml de nata con 220 g de Ricotta hasta semi-montarla. Ponerla en el congelador. Cuando esté helada, pasarla por la batidora. Servir con miel por encima.
- Half-whip 150 ml of cream with 220 g of Ricotta. Put in the freezer. When it is frozen, pass it by the mixer. Serve with honey on the top.
- Bater 150 ml de creme com 220 g de Ricotta até ficar meio mousse. Por no congelador. Quando estiver congelada, passá-la pelo batidor. Servir com mel por acima.