Lassanya freda de pollastre/ Lasaña fría de pollo/ Cold chicken lasagna/ Lasanha fria de frango


- Barrejar 75 g de Ricotta amb un pit de pollastre cuit i tallat ben petit, quatre tomàquets tallats molt petits, una mica d'alfàbrega, sal i pebre negre. En un plat, posar una làmina de lasanya, la meitat de la barreja, una altra làmina de lasanya, l'altra meitat de barreja i l'última làmina de lasanya. Per sobre posar una barreja d'oli, vinagre de Mòdena (4 parts d'oli per 1 de vinagre) i alfàbrega.
- Mezclar 75 g de Ricotta con una pechuga de pollo cocida y cortada muy pequeña, cuatro tomates cortados muy pequeños, un poco de albahaca, sal y pimienta negra. En un plato, poner una lámina de lasaña, la mitad de la mezcla, otra lámina de lasaña, la otra mitad de la mezcla y la última lámina de lasaña. Por encima poner una mezcla de aceite, vinagre de Módena (4 partes de aceite por 1 de vinagre) y albahaca.
- Mix 75 g of Ricotta with a cooked chicken breast cut tiny, four very little cut tomatoes, a little bit of basil, salt and black pepper. In a dish, put a layer of lasagna, one half of the mix, another lasagna layer, the rest of the mix and the last lasagna layer. On the top, add a mix of oil, Modena vinegar (4 parts of oil for 1 part of vinegar) and basil.
- Misturar 75 g de Ricotta com um peito de frango cozinhado e cortado pequeno, quatro tomates cortados pequenos, um pouco de alfabaca, sal e pimenta do reinho. Num prato, por uma lâmina de lasanha, a metade da mistura, outra lâmina de lasanha, a outra metade de mistura e a última lâmina de lasanha. Por acima, por uma mistura de óleo e vinagre de Módena (4 partes de óleo por 1 de vinagre) e alfabaca.