Escopinyes al cava/ Berberechos al cava/ Cava cockles/ Berbigões ao cava


- Posar 1 kg d'escopimyes en mig got d'oli i calentar per un parell de minuts. Afegir dues cullerades de julivert picat i tres grans d'all picats. Després de dos minuts més, afegir un got de cava, una mica de pebre negre i deixar coure fins que les escopinyes s'hagin obert.
- Poner 1 kg de berberechos en medio vaso de aceite y calentar por un par de minutos. Añadir dos cucharadas de perejil picado y tres dientes de ajo picadas. Después de dos minutos más, añadir un vaso de cava (o champagne), un poco de pimienta negra y dejar cocer hasta que los berberechos se hayan abierto.
- Put 1 kg of cockles in half a glass of oil and heat for a couple of minutes. Add two tea-spoons of chopped parsley and three chopped garlic cloves. After two more minutes, add a glass of cava (or champagne), a little bit of black pepper and let cook 'til cockles are opened.
- Botar 1 kg de berbigões em meio copo de óleo e esquentar por um par de minutos. Adicionar duas colheres grandes de salsinha picada e três dentes de alho picados. Depois de dois minutos mais, adicionar um copo de cava (ou champagne), um pouco de pimenta-do-reino e deixar cozinhar até os berbigões estiverem abertos.