Ous de guatlla a l'alfàbrega/ Huevos de codorniz a la albahaca/ Quail eggs in basil/ Ovos de codorna ao manjericão


- Bollir dues dotzenes d'ous de guatlla. Quan estiguin freds, descascar-los i afegir per sobre una barreja d'oli i alfàbrega (un terç de got d'alfàbrega picada per mig got d'oli).
- Hervir dos docenas de huevos de codorniz. Cuando estén fríos, descascarlos y añadir por encima una mezcla de aceite y albahaca (un tercio de vaso de albahaca picada por medio vaso de aceite).
- Boil two dozens of quail eggs. When they are cold, put out the shell and add on the top a mixture of oil and basil (one third of glass of chopped basil by half a glass of oil).
- Cozer duas dúzias de ovos de codorna. Quando estiverem frios, adicionar uma mistura de óleo e manjericão (um terço de copo de manjericão picado por meio copo de óleo).