Angules falses/ Angulas falsas/ Fake young eels/ Crias da enguia falsas- Tallar les arrels de porros i netejar-les. Introduir-les en aigua bollint i, després d'un minut, treure-les. Afegir-les a un gra d'all tallada a làmines i uns trossos de bitxo fregits en una mica d'oli. Posar sal i servir calentes.

- Cortar las raíces de puerros y limpiarlas. Introducirlas en agua hirviendo y, después de un minuto, sacarlas. Añadirlas a un diente de ajo cortado a láminas y unos trozos de cayena fritos en un poco de aceite. Poner sal y servirlas calientes.

- Cut the roots of leeks and clean them. Put them into boiling water and, after one minute, put them out. Add to a garlic clove cut in slices and some chilli fried in a little bit of oil. Put salt and serve hot.

- Cortar as raizes de alhos-porós e as lavar. As colocar em água fervente e, depois de um minuto, tirar elas fora. Adicioná-las a um dente de alho cortado em láminas e alguns pedaços de pimenta malagueta fritados num pouco de óleo. Botar sal e as servir quentes.