Iogurt i fruites del bosc/ Yoghourt y frutas del bosque/ Yoghourt and berries/ Iogurte e frutos do bosque


- Barrejar dues fulles de menta picades en un iogurt. Servir sobre una cullera, amb fruites del bosc (aranyons, gerds, maduixetes) per sobre. Les fruites del bosc es deixen per unes hores barrejades amb sucre, fins que formi una capa fina sobre elles.
- Mezclar dos hojas de menta picadas en un yoghourt. Servir sobre una cuchara, con frutas del bosque (arándanos, frambuesas, fresas) por encima. Las frutas del bosque se dejan por unas horas mezcladas con azúcar, hasta que forme una capa fina sobre ellas.
- Mix two finelly chopped mint leaves in a yoghourt. Serve on a spoon, with berries (blueberries, raspberries, strawberries) on it. The berries must be in sugar (forming a thin layer on them) for some hours.
- Misturar duas folhas cortadas bem finas de menta num iogurte. Servir numa colher, com frutas do bosque (arandos, framboesas, morangos) por acima. As frutas do bosque ficam misturadas em açúcar, formando uma fina capa sobre elas.