Canapé de tonyina i anxova/ Canapé de atún y anchoa/ Tuna and anchovy canapê/ Canapê de atum e anchova- Sobre un quadrat de pa torrat posar una mica de tonyina enllaunada desmigada, la meitat d'una anxova i un raig d'oli.

- Sobre un cuadrado de pan tostado poner un poco de atún enlatado desmigado, la mitad de una anchoa y un poco de aceite.

- On a square of toasted bread put a little bit of canned tuna, the half of an anchovy and a little bit of oil.

- Num quadradinho de pão torrado colocar um pouco de atum em conserva, a metade duma anchova e um pouco de òleo.