Bi-color de iogurt i poma/ Bicolor de yoghourt y manzana/ Yoghourt and apple bi-color/ Bi-color de iogurte e maçã- En una copa, alternar capes de iogurt i compota de poma.

- En una copa, alternar capas de yoghourt y compota de manzana.

- In a cup, alternate yoghourt layers with apple compote layers.

- Numa taça, alternar capas de iogurte com capas de compota de maçã.