Iogurt/ Yoghourt/ Iogurte- Calentar 1 litre de llet fins que arribi a 85ºC (quan estigui fumejant) remenant de quan en quan i retirar del foc. Esperar a que arribi a 35-40ºC (quan es pot posar el dit petit de la mà i es nota molta calentor però sense cremar-se). LLavors, posar 1 iogurt i remenar. Posar en un pot o diversos pots i cobrir-los completament amb una manta, sense deixar que s'escapi el calor. Esperar 8 hores.

- Calentar 1 litro de leche hasta que llegue a 85ºC (cuando esté humeando) removiendo de cuando en cuando y retirar del fuego. Esperar a que llegue a 35-40ºC (cuando se puede poner el meñique y se nota mucho calor pero sin quemarse). Entonces, poner 1 yoghourt y remover. Poner en un recipiente o varios y cubrirlos completamente con una manta, sin dejar que se escape el calor. Esperar 8 horas.

- Heat 1 litre of milk till it reaches 85ºC (when it is producing vapour smoke) mixing from time to time and put out from fire. Wait till it reaches 35-40ºC (when it can be introduced the little finger and it senses very hot temperature but without burning). Then, put 1 yoghourt and mix. Put it on a pot or glasses and cover them with a blanket, avoiding heat escapes. Wait for 8 hours.

- Esquentar 1 litro de leite até chegar a 85 ºC (quando sai vapor) mexendo às vezes e tirar do fogo. Quando chegue aos 35-40ºC (quando se pode introduzir o dedo pequeno da mão e se percebe muito calor mas sem se queimar). Então, adicionar 1 iogurte e misturar. Pôr em um o diversos recipientes e os cobrir com um cobertor, evitando o calor vai se embora. Esperar por 8 horas.