Polo de menta cremós/ Polo de menta cremoso/ Creamy mint ice-lolly/ Picolê de hortelã cremoso


- Barrejar 200ml de llet condensada amb 400 ml d'infusió de menta. Posar el resultat en motlles i congelar.

- Mezclar 200 ml de leche condensada com 400 ml de infusión de menta. Poner el resultado en moldes y congelar.

- Mix 200 ml of condensed milk with 400 ml of mint tea. Put the result in molds and freeze.

- Misturar 200 ml de leite moça com 400 ml de chá de hortelã. Pôr o resultado em forminhas e congelar.