Xocolata amb canyella / Chocolate com canela / Chocolate with cinnamon / Chocolate com canela


- Posar a bollir a foc lent 500 ml de llet amb mitja branca de canyella i dues cullerades de sucre. Quan hagi bollit, treure la canyella i afegir 100 g de xocolata negra. Moure sense parar. Quan arrenqui a bollir un altre cop, afegir un quart de got de llet amb dues cullerades petites de midó de blat de moro. Servir quan espesseixi.

- Poner a hervir a fuego lento 500 ml de leche con media rama de canela y dos cucharadas de azúcar. Cuando haya hervido, retirar la canela y añadir 100 g de chocolate negro. Mover sin parar. Cuando vuelva a arrancar el hervor, añadir un cuarto de vaso de leche con dos cucharadas de almidón de maíz. Servir cuando espese.

- Put in a low fire 500 ml of milk with a half stick of cinnamon and two soup spoons of sugar. When it has boiled, remove cinnamon and add 100 g of black chocolate. Move without stop. When it starts to boil again, add a quarter of glass of milk with two tea spoons of corn starch. Serve when it be thick.

- Ferver a fogo leve 500 ml de leite com meia rama de canela e duas colheres de açúcar. Quando tenha fervido, tirar a canela e adicionar 100 g de chocolate preto. Mover sem parar. Quando comece a ferver de novo, adicionar un quarto de copo de leite com duas colheres pequenas de amido de milho. Servir quando fique espesso.