Croquetes de pernil / Croquetas de jamón / Cured ham croquettes / Croquetes de jamon


- Barrejar la mateixa quantitat de beixamel espessa (en la que s'haurà possat una ceba picada fregida) que de pernil serrà picat i una mica d'ou dur. Deixar refredar. Quan estigui freda la massa s'agafen petites quantitats i es dona forma. Es passa la massa per farina, ou batut i pa ratllat. Es fregeixen en oli ben calent.

- Mezclar la misma cantidad de bechamel espesa (en la que se habrá puesto una cebolla picada frita) que de jamón serrano picado y un poco de huevo duro. Dejar enfriar. Cuando esté fría la masa se cogen pequeñas cantidades y se les da forma. Se pasa la masa por harina, huevo batido y pan rallado. Se fríen en aceite bien caliente.

- Mix the same quantity of dense bechamel sauce (with a fried very chopped onion on it) than chopped cured ham and a bit of boiled egg. Let get cold. When the dough is cold, get small pieces and give them shape of tube. Pass it by flour, egg and grated bread. Fry them in quite hot oil.

- Misturar a mesma cantidade de molho bechamel denso (com uma cebolha picada e frita nele) do que presunto curado picado e um pouco de ovo cozido. Deixar enfriar. Quando a massa estiver fria, fazer pequenas cantidades e dar forma de tubo. Passar por farinha, ovo batido e pão ralado. Fritar em azeite bem quente.