"Tortilla" de blat/ "Tortilla" de trigo/ Wheat "tortilla"


- Barrejar una tassa d'aigua amb dues de farina, una mica de sal i una mica d'oli. Si la massa no es pot treballar afegir més farina. Fer boles petites i estirar-les fins que quedin cèrcols fins. Passar per una paella ben calenta sense oli i cuinar-les (triga poc).

- Mezclar una taza de agua con dos de harina, un poco de sal y un poco de aceite. Si la masa no se puede trabajar, añadir más harina. Hacer bolas pequeñas y estirar-las hasta que queden círculos finos. Pasar por una sartén bien caliente sin aceite y cocinarlas (tarda muy poco).

- Mix one cup of water with two cups of flour, a bit of salt and a little oil. If dough cannot be worked easily, add more flour. Make little balls and stretch them till having thin circles. Pass them by a very hot frying pan without oil and cook them (they last few time).

- Misturar um copo de agua com dois copos de farinha, um pouco de sal e um pouco de aceite. Se a massa não se pode trabalhar, adicionar mais farinha. Fazer bolinhas e esticar elas até ter círculos finos. Passar eles por uma frigideira bem quente mas sem azeite, e cozinhá-las (demora pouco tempo).