Macarrons amb salsa de tomàquet i pernil/ Macarrones con salsa de tomate y jamón/ Penne with tomato and ham sauce/ Macarronada com molho de tomate e p


- Fregir una ceba tallada ben petita amb una mica d'oli. Quan estigui fregida, afegir dues dents d'all tallades petites i pernil (la quantitat depen de com t'agrada). Després d'un minut, afegir sal i tomaquet triturat (500 g). Afegir espècies. Quan la salsa estigui feta, afegir als macarrons.

- Freir una cebolla cortada bien pequeña con un poco de aceite. Cuando esté frita, añadir dos dientes de ajo y jamón (la cantidad depende del gusto de cada uno). Después de un minuto añadir sal y tomate triturado (500 g). Añadir especias. Cuando la salsa esté hecha, añadir a los macarrones.

- Fry an onion cut very little with a bit of oil. When it is fried, add two garlic cloves cut very tiny and cured ham (the quantity depends on how much you like it). After a minute, add salt and grinded tomato (500 g). Add spices. When sauce is done, add to penne.

- Fritar una cebolha cortada bem pequena com um pouco de azeite. Quando estiver frita, adicionar duas dentes de alho cortadas pequenas e presunto defumado (a cantidade depende do gosto). Depois dum minuto, adicionar sal e tomate triturado (500g). Adicionar especiarias. Quando o molho estiver feito, adicionar à macarronada.