Arrós fregit Tres Delícies/ Arroz frito Tres Delicias/ Three Delights fried rice/ Arroz frito Três Delícias


- Bollir un got d'arròs en aigua amb sal.
En una paella molt molt calenta (si no es té WOK), afegir tres cullerades d'oli amb gust lleuger, una ceba tendra gran i una pastanaga gran tallades molt petites. Després d'un minut i mig, afegir dues cullerades de salsa de soja i tres quarts de cullerada petita d'AJINOMOTO. Deixar reduir lleument i afegir l'arròs i sis cullerades de dauets de pernil dolç. Barrejar. Afegir una truita (de dos ous) tallada ben fina i tres quarts de got de pèssols. Remenar.

- Hervir un vaso de arroz en agua con sal.
En una sartén muy muy caliente (si no se tiene WOK), añadir tres cucharadas de aceite de gusto muy leve, una cebolleta grande y una zanahoria grande cortadas bien pequeñas. Después de un minuto y medio, añadir dos cucharadas de salsa de soja y tres cuartos de cucharadita de AJINOMOTO. Dejar reducir levemente y añadir el arroz y seis cucharadas de daditos de jamón york. Mezclar. Añadir una tortilla (de dos huevos) cortada muy fina y tres cuartos de vaso de guisantes. Remover.

- Boil one glass of rice in water with salt.
In a very very hot frying pan (if there is no WOK), add three spoonfuls of light flavour oil, a big spring onion and a big carrot cut very little. After one minute and a half, add two soy sauce and three quarters of tea-spoon of AJINOMOTO. Let reduce slightly and add rice and six soupspoons of little boiled ham dices. Mix. Add a omelette (of two eggs) cut very thin and three quarters of a glass of peas. Mix.

- Ferver um copo de arroz em agua com sal.
Numa frigideira muito muito quente (se não tiver WOK), adicionar três colheres grandes de azeite com gosto leve, uma cebolinha grande e uma cenoura grande cortadas bem pequenas. Depois dum minuto e meio, adicionar molho de soja e três quartos de colher pequena de AJINOMOTO. Deixar reduzir levemente e adicionar o arroz e seis colheres grandes de presunto cortado en dadinhos. Misturar. Adicionar uma omelete (de dois ovos) cortada bem fina e três quartos de copo de ervilhas. Misturar.

1 comentari:

Daisuke ha dit...

hum...deve ser muito gostoso!