Mel i mató- Sobre un tros de mató, afegir mel

- Sobre un trozo de requesón, añadir miel

- Over a piece of cottage cheese, add honey

- Sobre um pedaço de requeijão, adicionar mel